close
تبلیغات در اینترنت
سوالات هدیه های آسمانی ششم ابتدایی

نمونه سوالات هدیه های آسمان ششم ابتدایی (درسهای 17-1)

درس اول

اگر دو یا چند خدا جهان را اداره می کردند، آیا هماهنگی در جهان به وجود می آمد؟

نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد نشانه ی چیست؟

یک دانه گندم چگونه رشد می کند؟

به نظر شما چه هماهنگی در رشد یک دانه ی گندم وجود دارد؟

معنی آیه ی « لو کان فیهما الهه الّا الله لفسدتا» سوره ی انبیا، آیه ی 22 چیست؟

چند نمونه از نظم و هماهنگی موجود در جهان اطراف نام ببرید.

به نظر شما اگر در کلاس درس دو یا چند معلم وجود داشته باشند، چه مشکلاتی رخ خواهد داد؟

 

درس دوم

خداوند در قرآن ..................... را پدر مومنان و خدا پرستان نامیده است.

مشرکان برای جلوگیری از پیشرفت اسلام چه کاری انجام دادند؟

سرانجام برای جلوگیری از پیشرفت اسلام یکی از مشرکان چه پیشنهادی داد که همه پذیرفتند؟

حضرت ابراهیم چگونه ضعف و ناتوانی بت ها را به مردم نشان داد؟
چرا خداوند شایسته ی پرستش و عبادت است؟

 

درس سوم

آیا زندگی ما با مرگ پایان می پذیرد؟ توضیح دهید.

زندگی اصلی ما در کدام جهان است؟

زندگی در دنیا .................. و زندگی در جهان آخرت  دائمی و ......................... است.

هر یک از انسان ها چه مراحلی در زندگی خود پشت سر می گذارند؟

چه کسانی در بهشت خواهند بود و چه کسانی گرفتار آتش جهنم می شوند؟

خداوند در پاسخ آن مرد که از پیامبر پرسید آیا پس از مرگ که پوسیدیم دوباره زنده می شویم چه آیه ای نازل کرد.

« آفرینش دوباره ی شما دشوارتر است یا آفرینش آسمان که خدا آن را ایجاد کرده است »ف خداوند این آیه را در پاسخ به چه افرادی نازل فرمود؟

 

درس چهارم :

 1. پیامبر (ص)در جواب کسانی که تعریف کردند ماجرای  مردی را که با یاد گیری دو آیه آخر سوره زلزال آموزش قرآ نش  را رها کرد چه فرمودند؟
 2. معنا و مفهوم دو آیه سوره ی زلزال چیست؟
 3. بسیاری از آیات قرآن کریم درباره ی ................است.
 4. چرا قرآن از مراحل مختلف قیامت سخن می گوید؟
 5. بسیاری از گناهان مردم به خاطر ................ است.

الف)از یاد بردن بهشت

ب) از یاد بردن نعمت های خداوند

ج) از یاد بردن فرموده های قرآن

د) از یاد بردن قیامت

 1. به نظر شما کسی که به قیامت ایمان واقعی دارد چه کارهایی انجام می دهد؟
 2. خداوند در سوره ی حمد  ازقیامت با نام .............. یاد کرده است.

 

درس پنجم:

 1. صفوان که بود و شغلش چه بود؟
 2. پادشاه مخالف در زمان امام کاظم (ع ) که بود؟

الف)صفوان

ب) نمرود

ج)هارون

د) مشرکان مکه

 1. چرا امام کاظم (ع) به صفوان فرمودند من کار تو (کرایه شتران به هارون ) را نمی پسندم ؟
 2. این سخن از کیست؟

الف) امام علی(ع)

ب) امام کاظم (ع)

ج) حضرت محمد(ص)

د) حضرت ابراهیم (ع)

5. خداوند در قرآن  همه مسلمانان را برادر یک دیگر شمرده است و به ما سفارش فرموده است که ................و

انسان های با ایمان و  نیکوکار را..............  .

6.خداوند در قرآن می فر مایند: از کسانی که با ............. دشمنی می ورزند ...............و راه خود را از آنها .............. .

7. آیه « محمّد رسول الله و الّذین معه و اشدّاء علی الکفّار رحماء بینهم » به چه معناست؟

8. تولّی و تبرّی که دو مورد از وظایف مهم دینی ما مسلمانان است  را تعریف کنید.

9.  در کشور ما پس از انقلاب اسلامی ، روز سیزده آبان روز ....................... نام گرفته است.

 

درس ششم :

1.      قاسم ،برادر زاده ی امام حسین (ع) به هنگام شهادت چند سال داشت؟

الف)4 سال        ب)40 سال             ج) 13 سال           د) 14 سال

2.      در چه سالی معاویه از دنیا رفت و چه کسی بعد از او به حکومت رسید؟

3.       چرا امام حسین (ع) پس از شنیدن اینکه یزید حکومت را به دست گرفته جمله ی ( وای بر اسلام که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است) را بر  زبان آوردند؟

4.      هدف امام حسین (ع) از قیام و مبارزه با یزید چه بود ؟

5.      امام حسین (ع) فرموده اند: « همانا من برای ..................قیام کرده ام. من می خواهم ..................و ................. کنم. »

6.      در چه سالی و چند تن از یاران امام حسین (ع) به شهادت رسیدند؟

الف) دهم محرم سال 61

ب) دهم محرم سال 16

ج) یازدهم محرم سال 61

د) یازدهم محرم سال 16

 

درس هفتم  :

1.      امام کاظم (ع) در آمد حاصل از کشاورزی را چگونه خرج می کردند؟

2.      امام کاظم (ع) در جواب فردی که با تعجب از ایشان پرسید چگونه می توانید با کارگران خود مشورت کنید چه فرمودند؟

3.      .................. کتاب هدایت و راهنمای مردم است و بهترین راه هدایت ....................... است.

4.      معنا و مفهوم آیه 33 سوره ی احزاب چیست؟ « انّما یرید الله لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً»

5.      ویژگی بارز رفتاری امام سجاد (ع) چه بوده است؟

6.      مواردی از رفتارهای نیک و پسندیده پیشوایان دینی ما بیان شده است . موضوعات مرتبط را به یکدیگر وصل کنید.

v      از کسی کینه به دل نمی گرفتند.                                                          پرهیز از تکبر

v      امانت را صحیح  و سالم به صاحبش باز می گرداندند.                               خوش رفتاری

v      با گرمی از کسانی که به منزل ایشان می رفتند پذیرایی می کردند.                 وفادار به عهد و پیمان

v      موی خود را شانه می کردند و مسواک می زدند.                                     اهل تلاش و کوشش

v      با دسترنج خود زندگی می گذراندند.                                                   بیزار از اسراف

v      به نان احترام می گذاشتند.                                                                پاکیزه و تمیز

v      در دل شب به مناجات و دعا می پر داختند.                                           مهمان نواز

v      شوخی می کردند  و کسی را از خود نمی رنجاندند.                                   عاشق عبادت

درس هشتم :

1.      رسول خدا (ص)  در باره ی امام دوازدهم چه فر موده اند؟

2.      پس از شهادت امام حسن عسکری(ع) ،امام .................،به فرمان ............... از چشم مردم پنهان شد ،تا هر زمانی که خدا بخواهدو مردم آمادگی داشته باشند، ..................و جهان را .................................. سازد.

3.      امام مهدی(ع) چگونه در دوران غیبت با مردم ارتباط دارند؟

4.      امام خمینی (ره) در چه جایگاهی چه فعالیت هایی انجام دادند؟

5.      در حال حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان (ع) هستند؟

6.      وظیفه ما در قبال مراجع تقلید دینی چیست؟

7.      ولی فقیه کیست و چه کار می کند؟

8.      به نظر شما اگر بدون مراجعه به مراجع تقلید،در مورد  وظایف دینی اقدام کنیم با چه مشکلاتی مواجه می شویم؟

 

درس نهم:

9.      چند مورد از آدابی که پیامبر (ص) در ارتباط خود با دیگران رعایت می کردند،مثال بزنید.

10.  آداب و معاشرت را تعریف کنید و بیان کنید که رعایت این آداب نشانه ی چیست؟

11.  معنا و مفهوم آیه ی «و قولوا للنّاس حسناً»  را بنویسید.

12.  چهار مورد از آداب و دستوراتی را که در دین ما وجود دارد و صمیمیت و مهربانی را افزایش می دهد نام ببرید.

13.  هر کدام از موارد زیر مربوط به کدام آداب می باشد؟

14.  آرام سخن گفتن ..........................                  کسی را با لقب زشت صدا نکردن..................

15.  احترام به پدر و مادر ...................                  از کارهای شیطان است ..............................

16.  سخن پیامبر (ص) را در مورد سکوت به هنگام صحبت دیگران  بنویسید.

17.  معنا و مفهوم  آیه ی 10 سوره ی مجادله «انّما النجوی من الشّیطان » را بیان کنید.

18.  احترام به ............... ، احترام گذاشتن به .............. است.

19.  رعایت آداب و معاشرت ، چه فوایدی در زندگی ما دارد؟

 

درس دهم:

 1. پیشوایان دینی ما ، مردم را به انجام کدام ورزش ها سفارش می کردند؟
 2. در دین ما .......................... نکوهش شده و به مسلما نان توصیه شده است تا بر ............... خود بیفزایند.
 3. این سخن از کیست؟ « مومن قوی و نیرومند ،بهتر از مومن ضعیف و ناتوان است. »

الف) حضرت علی(ع)             ب)پیامبر اکرم (ص)                   ج) حضرت کاظم (ع)              د) خداوند

 1. به نظر شما چگونه می توانیم وظیفه خود را در برابر نعمت ها انجام دهیم و شکرانه سلامتی را به جا آوریم؟
 2. ( شکرانه ی بازوی توانا                     بگرفتن دست ناتوان است ) یعنی چه؟
 3. حضرت علی (ع) درباره ی سلامتی چه دعایی کر ده اند؟

 


درس یازدهم:

1.      یکی از احکام و قوانینی که خدای مهربان برای ما قرار داده است و رعایتش به نفع ما است احکام .............. و ................. است که همه پس از رسیدن به سن تکلیف باید آن را رعایت کنند.

2.      رعایت احکام محرم و نامحرم یعنی چه؟ توضیح دهید.

3.      ................ همانند نماز یکی از ................... دین است و رعایت آن انسان را به بهشت می رساند.

4.      پوشیدن هر گونه لباسی که توجه نامحرم را جلب کند ............ است.

5.      در جدول زیر محرم و نامحرم ها را مشخص کنید.

نسبت به پدر خانواده :

دخترش

زهرادختر         برادرش

خواهر زنش

همسرش

مادر زنش

         

 

نسبت به دختر خانواده :

علی پسر عمو یش

داماد خواهرش

پدر بزرگ پدرش

شوهر خواهرش

عمویش

         

 

درس دوازدهم :

1.      آیه «قل سیروافی الارض » به چه معنا است؟

2.      از نظر پیامبر (ص) فایده ی سفر چیست؟

3.      نماز را باید در سفر شکسته خواند یعنی چه؟

4.      شرایط سفر باید چگونه باشد تا مسافر نمازش را شکسته بخواند؟

5.      احکام روزه ی مسافر چگونه است؟

 

درس سیزدهم

1-بعد از کدام پیامبر، خانه ی کعبه دوباره محل بت پرستی شد؟

2-هنگامی که .................... به پیامبری رسید خانه ی خدا را از بت ها پاک کرد و آن جا را مخصوص خدا پرستان قرار داد.

3-دو پیامبر بزرگ خدا ....................... و ............................ مامور شدند خانه کعبه را تجدید بنا کنند.

4-مسلمانان قبل از ورود به مکه چه لباسی می پوشند؟

5-اعمال یکسان مسلمانانی که وارد مکه می شوند را بنویسید.

6-در مراسم حج، مسلمانان روز عید قربان چه کاری انجام می دهند؟

7-شباهت عید فطر با عید قربان در چیست؟

8-در روز عید فطر و عید قربان چه کارهایی انجام می دهیم؟

9-دو مورد از ویژگی های مهم عید مسلمانان را نام ببرید.

 

درس چهاردهم:

1.      بیت زیر به چه معنا است؟

نابرده رنج گنج میسر نمی شود                مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

2.      ..................... از جمله عواملی است که انسان را  در رسیدن به اهداف و خواسته هایش کمک می کند.

3.      چرا انسان با تلاش و کوشش به اهداف و خواسته هایش میرد؟

4.      معنا و مفهوم آیه 39 سوره نجم « و ان لیس للانسان الّا ما سعی » را بنویسید.

5.      تلاش و کوشش زمانی با موفقیت همراه است که با ...... و ................. همراه شود.

6.      حضرت علی (ع) در مورد نظم چه بیان ارزشمندی داشته اند؟

7.      به نظر شما عوامل دیگری که در موفقیت نقش دارند کدامند؟


 

درس پانزدهم:

1.واژه گمنام که همراه با کلمه شهدا می آید یعنی چه؟

2. امام خمینی (ره)  فرموده اند:( رهبر ما همان طفل سیزده ساله ای است که با قلب کوچک خود ،با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید. ) منظور ایشان از طفل سیزده ساله چه کسی است؟

3.خداوند در قرآن درمورد کسانی که در راه خدا می جنگند چه فرموده است؟

4. چرا مردم هر ساله به مناطق جنگی سفر می کنند؟

5. پیامبر (ص) فرموده اند: بالاتر از هر کار نیک ،نیکی دیگری است و ........................ بالاترین نیکی است.

 

درس شانزدهم:

1. حضرت معصومه (س) ،نامش ....................

دختر......................

خواهر......................

وعمه .......................هستند.

2.معصومه به چه معنا است؟

3. نام او احمد است. به ..................... مشهور شده است.

حضرت .......................از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) است.آرامگاه ایشان در شهر ..........است.

4. از آداب زیارت می توان چه مواردی را ذکر کرد؟

درس هفدهم :

5. از ویژگی های یک دانش آموز نمونه شش مورد بیان کنید.

6.حضرت علی (ع) در باره ی استفاده از فرصت ها چه فرموده اند؟

سخن امام سجاد (ع) را در مورد احترام به کسی که علم می آموزد را بنویسید.

 

 ششم ابتدایی

مطالب مربوط به پایه ششم ابتدایی

 

 

 

1 . جمله های صحیح یا غلط را مشخص کنید . ( هر مورد 0/5 نمره )

الف : اولین مرحله ی زندگی ، مرحله ی نه ماهه­ ای در شکم مادر است .

ب : بسیاری از آیات قرآن کریم ، درباره­ ی قیامت است .  

ج : اهل بیت ، خطاهای دیگران را به راحتی نمی بخشیدند .  

د : سکوت به هنگام صحبت دیگران ، از آداب زندگی است .  


2 . گزینه­ ی صحیح را با علامت ( × ) مشخص کنید . ( هر مورد 0/5 نمره )

الف : این سخن از کیست ؟ « پسر عزیزم ! بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت ، پیامبران او نیز نزد تو می­ آمدند .»

حضرت محمد (ص)    حضرت علی (ع)     حضرت حسن (ع)     حضرت حسین (ع)

ب : خدا در قرآن کدام پیامبر را پدر مؤمنان و خداپرستان نامیده است ؟

حضرت نوح (ع)     حضرت موسی (ع)     حضرت عیسی (ع)    حضرت ابراهیم (ع)

ج : آخرین مرحله­ ی زندگی انسان­ ها چیست ؟

کودکی           بزرگ­سالی         زندگی پس از مرگ      پیری و کهن سالی

د : کدام یک از آداب زندگی نیست ؟

در گوشی صحبت کردن       بداخلاقی کردن        دوری از مسخره کردن        احترام به بزرگ ترها


3 . جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . ( هر مورد 0/5 نمره )

الف : پیشوایان دینی ما گاهی در مسابقات اسب سواری و .................. شرکت می­ کردند .

ب : شوهر خواهر مریم ، نسبت به او ................... است .

ج : در پایان ماه رمضان ، روز عید ................. فرا می رسد .

د : بعد از امام علی (ع) فرزند ایشان ............... نیز با نقشه­ ی معاویه به شهادت رسید .


4 . منظور از زندگی برتر چیست ؟ (0/5 )


5 . فرض کنید اگر دو خدا  قرار بود دنیا را اداره کنند چه می شد ؟ (1)


6 . بعد از این که سوره­ ی کافرون بر پیامبر (ص) نازل شد ، ایشان چه کردند ؟ (1)


7 . بسیاری از گناهان انسان ، به چه دلیل است ؟ (0/5 )


8 . منظور از «تولی» و «تبری» چیست ؟ (1)


9 . وقتی به امام حسین (ع) خبر دادند ، یزید به حکومت رسیده است ، چه فرمود ؟ (1)


10. خدا در قرآن درباره­ ی اهل بیت چه فرموده است ؟ (1)


 

11 . سه نمونه از خصوصیات اخلاقی اهل بیت را بنویسید . (1/5)


12 . پیامبر اسلام (ص) درباره­ ی قطع کردن سخن دیگران چه فرموده است ؟ (1)


13 . پیشوایان دینی ما ، مردم را به چه ورزش­ هایی سفارش می­ کردند ؟ (2)


14 . نسبت سه خانم را که به شما محرم  هستند ، بنویسید . (1/5)


15 . دو مورد از کارهای مشترکی که در روز عید فطر و عید قربان انجام می­ دهیم را بنویسید . (1)


16 . پیامبر (ص) در مورد احترام گذاشتن به بزرگ ­ترها چه فرموده است ؟ (1)

 


موضوعات مرتبط: <-CategoryName->

برچسب‌ها: <-TagName->


تاريخ : پنجشنبه 08 فروردين 1392 | 14:50 | نویسنده : mmm94 |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.